Apel w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
Warszawa, 21 marca 2003 r.

Rada Konsultacyjna CMWP apeluje o wycofanie przez Rząd z Sejmu RP projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i wniesienie nowego projektu ograniczającego się do niezbędnych zmian wynikających z przyjęcia prawa obowiązującego w UE.

Jak to wynika z przedstawionego swego czasu publicznie stanowiska Rady z 31 stycznia i 7 września 2002 r. widzimy konieczność przeprowadzenia radykalnej zmiany zakresu, sposobu funkcjonowania i trybu powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz dokonania odrębnej regulacji ustawowej dotyczącej mediów publicznych. Wymaga to spokojnej pracy i szerokich konsultacji uwzględniających m.in. wyniki prac Komisji Śledczej Sejmu RP.

Reglamentacja działalności przedsiębiorców w obszarze mediów teleinformatycznych i audiowizualnych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, przejrzysta, jednoznaczna, bez upoważnień do uznaniowych decyzji organów władzy publicznej, gwarantująca jawne procedury decyzyjne.

Ponadto Rada Konsultacyjna apeluje o rozważne uwzględnienie istotnych interesów, tak ogółu obywateli - konsumentów, jak i przedsiębiorców - nadawców, bez uprzywilejowania pozycji władz publicznych.

Przygotowując nowe regulacje należy wziąć pod uwagę:

- że KRRiTV - zgodnie z Konstytucją - jest organem kontroli i nadzoru nie tylko nad światem mediów teleinformatycznych i audiowizualnych, ale przede wszystkim ma za zadanie kontrolę nad przestrzeganiem przez władzę wykonawczą kardynalnej zasady wolności słowa, a więc należy przywrócić jej konstytucyjną funkcję redukując uprawnienia i obowiązki władzy wykonawczej,

- że zadania technicznego regulatora w obszarze radia i telewizji oraz działalności teleinformatycznej powinny być wykonywane bezpośrednio przez władzę wykonawczą, reprezentowaną przez urząd centralny (dzisiejszy URT lub nowy podobny organ),

- że należy ustawowo zapewnić wybór do KRRiTV osób wiarygodnych, rekomendowanych przez środowiska profesjonalne (akademickie, medialne etc.), które nie są czynnymi politykami, lecz reprezentantami swoich środowisk.
Powyższe postulaty powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu obecnie - i na podstawie dotychczasowych przepisów - działań przez Prezydenta, Sejm i Senat oraz KRRiTV.


Jan Stefanowicz, Przewodniczący RK