Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy
w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
Warszawa, dn. 26 września 2002r.

1. Poszerzanie zakresu czynności reglamentacji i regulacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest niedopuszczalnym zwiększeniem jej pozakonstytucyjnych uprawnień, włączaniem w struktury władzy wykonawczej kosztem funkcji kontroli i nadzoru.

2. Rozszerzenie reglamentacji działalności w zakresie telewizji kablowej, satelitarnej, rozpowszechniania sygnału multipleksu w sieciach jest zbędne i nieracjonalne, nie służy interesowi publicznemu.

3. Poszerzenie uznania administracyjnego przy udzielaniu lub odmowie udzielenia koncesji, swoboda przy ustalaniu warunków i zakresu działalności oraz dyskrecjonalność wnioskowania o zbadanie zachowania konkurencji na rynku narusza zasadę legalizmu i nie powinno mieć miejsca w państwie prawnym, zagraża wolności słowa i przepływu informacji.

4. Niespójne, wadliwe definicje lub ich brak oraz złe zastosowanie pojęć już stosowanych i definiowanych w prawie pozytywnym czynią regulację niespójną w systemie prawa, nieprzejrzystą i trudną w stosowaniu, poszerzają uznanie administracyjne.

Rada Konsultacyjna

Bohdan Cywiński
Julia Pitera
Maciej Bednarkiewicz
Jan Stefanowicz
Stefan Bratkowski
Adam Strzembosz
Ireneusz Krzemiński
Henryk Wujec
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz