Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
CMWP SDP o karze dla fotoreportera Agencji Forum
2017-09-11

11 września red. Jakub Mejer, dziennikarz portalu press.pl, zwrócił się do CMWP SDP z prośbą o komentarz w sprawie kary, jaką otrzymał fotoreporter Agencji Forum Rafał Wojtal od Lasów Państwowych ? jest to przed sądowe polecenie zapłaty ponad 5 tys. zł, dokładnie takie samo jak aktywiści, którzy blokowali pracę leśników w Puszczy Białowieskiej. Sprawa jest opisana na facebooku p. Rafała Wojtala. Dziennikarz press.pl zapytał, co CMWP SDP sądzi o takiej sytuacji, gdy dziennikarz wykonujący swoją pracę jest traktowany jak protestujący? Jak opisał - Lasy Państwowe argumentują, że była specjalna strefa dla mediów i tam powinni przebywać dziennikarze, a spisywani byli wtedy, kiedy przebywali w miejscu niebezpiecznym, gdzie trwała wycinka. I potem do spisanych, bez względu czy byli dziennikarzami czy protestującymi, zostały wysłane wezwania do zapłaty. Fotoreporterzy argumentują, że nie mogą swojej pracy wykonywać w specjalnej strefie dla mediów - bo nie są w stanie stamtąd dokumentować wydarzenia. ODPOWIEDŹ CMWP SDP : Sprawę znam zbyt powierzchownie, by wypowiedzieć się jednoznacznie po jednej stronie tego sporu. Niestety, jeśli wykonując swoją pracę dziennikarz (czy fotoreporter) złamie przepisy, czy zasady ustalone przez organizatora wydarzenia, czy właściciela terenu, na którym wykonuje pracę, szczególnie, jeśli przy tym naraża swoje życie, lub zdrowie, a przez to dezorganizuje funkcjonowanie opisywanego przez siebie podmiotu, to on sam, a przede wszystkim redakcja, dla której w danej chwili pracuje, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami łamania tych zasad. Konsekwencje te powinny być jednak adekwatne do "winy" i w mojej ocenie zawsze należy brać pod uwagę to, że dziennikarz(fotoreporter) działa w dobrej wierze, w interesie swoich odbiorców zbierając informacje. Stawianie go na równi z protestującymi osobami, które świadomie stosują prowokacyjne metody działania jest nadużyciem, a kara finansowa, o której Pan pisze, jest niewspółmiernie duża w stosunku do dziennikarskiego przewinienia. CMWP SDP przypomina, że udziela bezpłatnej pomocy prawnej dziennikarzom ( i fotoreporterom) m.in. w takiej i podobnych sytuacjach. Osoba, która chce z takiej pomocy skorzystać, musi się tylko zwrócić do nas osobiście, np. mailem na adres : cmwp@ikp.pl dr Jolanta Hajdasz dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
aktualności cmwp
2017-11-13
10 listopada 2017 red. Piotr Mieszkowski z portalu press.pl zwrócił się do CMWP SDP z prośbą o wypowiedź na temat odmawiania informacji portalowi Money.pl przez Podkomisję Smoleńską o tym, (cyt.) dlaczego Podkomisja konsekwentnie odmawia informacji za co i komu płaciła przez ostatnie dwa lata. W uzgodnionym terminie 12.11.17 CMWP SDP przesłało dziennikarzowi swoją odpowiedź,. Oto ona.
cmwp
2017-11-12
PROTEST against the resolution of the German Federation of Journalists about the lack of freedom of the media in Poland

The Press Freedom Monitoring Centre of the Union of Polish Journalists (SDP) strongly protests against the arguments put forward in the resolution of the German Federation of Journalists (DJV) of 5 November 2017 concerning the alleged restrictions on the freedom of the media and persecutions of journalists in Poland. We also strongly object to the opinions of DJV?s president, Frank Ueberall, expressed in his interview for the public radio station Deutsche Welle on 6 November 2017, which repeat and elaborate the allegations concerning Poland.

cmwp
2017-11-08
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko tezom zawartym w rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV) z 5.11.17 o ograniczaniu wolności mediów i prześladowaniach dziennikarzy m.in. w Polsce oraz przeciwko powielającym je wypowiedziom Franka Ueberalla, przewodniczącego Niemieckiego Związku Dziennikarzy (DJV), jakie ukazały się w jego wywiadzie dla państwowej niemieckiej rozgłośni radiowej Deutsche Welle na temat tej rezolucji (publikacja 6.11.17 r.).
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik